Chuyên viên đơn hàng

Mức lương: 6-8 triệu

Mô tả công việc:

-        Xác nhận đơn trên chợ


-        Theo dõi tiến trình đơn 


-        In đơn


-        Làm báo cáo thống kê hàng ngày: số lượng hàng, số đơn giao, số đơn tồn, số đơn hủy...


-       Các công việc khác được giao


Địa chỉ làm việc: Kho Minh Khai, 15B Mạc Thị Bưởi

Mail ứng tuyển: tuyendung@diligo.vn

Số điện thoại: 0916591958