Chuyên viên kế hoạch

Mô tả chi tiết công việc:
- Xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên chiến lược kinh doanh của Công ty.

- Tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu bán hàng nhằm đưa ra các vấn đề của hệ thống bán hàng và đề xuất phương án giải quyết, đánh giá, nhận định về các khó khăn, cơ hội, điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống bán hàng toàn quốc.

- Phân tích thông tin đối thủ (đội ngũ nhân viên bán hàng, các hoạt động, điểm mạnh, điểm yếu…) từ đó đưa ra các đề xuất phương án kinh doanh cụ thể, toàn diện.

- Đưa ra cảnh báo xu hướng phát triển trong ngắn, trung và dài hạn của các nhãn hàng trên toàn quốc.

- Xây dựng, kiểm soát việc thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, đánh giá hiệu quả thực hiện các chương trình và đưa ra những đề xuất, điều chỉnh.

- Hỗ trợ Giám đốc bán hàng xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp định hướng phát triển, đảm bảo đạt chỉ tiêu bán hàng và sự tăng trưởng của các nhóm hàng trên thị trường.

- Kết nối và phối hợp thực hiện hoạt động giữa các bộ phận Sales, Marketing và các bộ phận liên quan nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế, marketing ...

- Có tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương (lập kế hoạch bán hàng, trade marketing).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales GT/MT trong ngành hàng tiêu dùng.

- Sử dụng thành thạo máy tính, đặc biệt là Excel, xử lý số liệu tốt.

- Nhạy bén, linh hoạt và chủ động trong công việc.

 Thông tin liên hệ:
- Email: tuyendung@diligo.vn

- Số điện thoại: 0916591958