Trợ kho

Mức lương: 5-7 triệu

Mô tả công việc:


-  Xuất nhập theo đơn hàng chính xác, nhanh, kịp thời


-  Kết hợp với nhà máy, thủ kho các kho điều phối hàng hóa trong ngày


-  Phối hợp với vận chuyển để chuyển hàng hóa theo lệnh đi hàng


-  Kiểm tồn kho theo định kỳ


-  Làm việc theo chỉ đạo điều động của thủ kho


-  Sắp xếp kho bãi theo tiêu chuẩn 5s

 

Địa chỉ làm việc: Kho Minh Khai, 15B Mạc Thị Bưởi

Số điện thoại: 0916591958